Vybrané projektyChirurgické odbory Zobraziť všetky (2)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (10)
Internistické odbory Zobraziť všetky (33)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (4)
Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.