To najzaujímavejšie zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti

Novinka: e-book zo 42. kongresu Slovenskej nefrologickej spoločnosti predstavuje unikátnu formu ako obsiahnuť veľké množstvo informácií na jednom mieste. Prehľadné spracovanie ponúka kľúčové poznatky z ostatného kongresu (október 2021).

1
e-book s abstraktmi prednášok
Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA