Aké novinky prinášajú odporúčania pre kardiovaskulárnu prevenciu 2021?

Autodidaktický test je možné riešiť do 14. augusta 2022.

Test akreditovala ARS CME pod číslom DC158AD.

1
Autodidaktický test
2
Multimediálna prezentácia
Partner projektu

krka_logo_info

KRKA Slovensko, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava
www.krka.biz/sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov). Kredity budú pripísané na vašu kartu CME najneskôr po ukončení vzdelávacej aktivity.

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.