ESC studio “open discussion”

1
Vzdelávací materiál s autodidaktickým testom
2
Multimediálne prezentácie
 • Katétrová ablácia

  Prednáša: MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  46 min. / Kardiológia

 • COVID-19 a kardiovaskulárne poškodenie

  Prednáša: MUDr. Anna Vachulová, PhD.
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

  14 min. / Kardiológia

 • Akútny koronárny syndróm a TAVI

  Prednáša: MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  22 min. / Kardiológia

 • Indikácia ICD

  Prednáša: doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  24 min. / Kardiológia

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.