ESC studio “open discussion”

1
Vzdelávací materiál s autodidaktickým testom
2
Multimediálne prezentácie
 • Katétrová ablácia

  Prednáša: MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  46 min. / Kardiológia

 • COVID-19 a kardiovaskulárne poškodenie

  Prednáša: MUDr. Anna Vachulová, PhD.
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

  14 min. / Kardiológia

 • Akútny koronárny syndróm a TAVI

  Prednáša: MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC, MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  22 min. / Kardiológia

 • Indikácia ICD

  Prednáša: doc. MUDr. Eva Gonҫalvesová, CSc., FESC
  Diskutujú: prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH, MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC, MUDr. Anna Vachulová, PhD.

  24 min. / Kardiológia

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC