Inhibícia Janusových kináz v liečbe ulceróznej kolitídy pre sestry

Autodidaktický test je možné riešiť do 27. apríla 2021.

Test akreditovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Autodidaktický test je podporený z finančných prostriedkov spoločnosti PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
Partner podujatia

 

pfizer_logo

 

PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
www.pfizer.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA