Quo vadis? K redukcii počtu odvrátiteľných KV úmrtí na Slovensku

Odborné sympózium podporené spoločnosťou SERVIER bolo súčasťou XXXVII. Kongresu Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, ktorý sa uskutočnil 31. marca – 2. apríla 2022 v Bratislave.

1
Multimediálne prezentácie
Partner podujatia

Servier Slovensko

Servier Slovensko spol. s r.o.
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
www.servier.sk

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.