XXXVII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Kongres sa uskutočnil 31. marca – 2. apríla 2022 v Bratislave.

1
E-book: To najzaujímavejšie z XXXVII. Kongresu SHS

Štvrtok, 31. marec 2022

1
COVID-19 ešte sa nás týka, chronické komplikácie COVID-19 a jeho vplyv nielen na KVO
2
Blok Slovenskej internistickej spoločnosti
3
Blok opinion leadrov

Piatok, 1. apríl 2022

1
Blok České společnosti pro hypertenzi

Sobota, 2. apríl 2022

1
Artériová hypertenzia v kazuistikách
Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.