Klinická výživa – elearningový projekt spoločnosti Abbott Laboratories

2
NutriApp - Jednoduchý nástroj pre rýchly a efektívny nutričný skríning vašich pacientov
3
Elektronický seminár s AD testom: Malnutrícia u seniorov
5
Indikačné a úhradové podmienky pri preskripcii
8
Elektronický seminár s AD testom: Klinická výživa ako možné riešenie diétnych chýb diabetikov
9
Elektronický seminár s AD testom: Fragilita vs. Kachexia malnutrícia v starobe
12
Indikačné a úhradové podmienky pri preskripcii špeciálnej diabetickej výživy
13
Elektronický seminár: Vplyv HMB (beta-hydroxy-beta-methylbutyrát) na silu a funkčnosť svalov
14
Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov
Partner podujatia

abbott-logo

abbott-motto

 

Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, 821 02 Bratislava, Slovakia
www.sk.abbott

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC