Kontakt

V prípade, že sme Vás oslovili a máte záujem o naše služby, určite nás navštívte, alebo nás kontaktujte. Radi Vám zodpovieme všetky Vaše otázky.

Fakturačné údaje

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 366 568 87
IČ DPH: SK2022217758

Telefón: +421 2 6446 1555
E-mail: info@meditrend.sk

Bankové spojenie

Tatrabanka, a.s. Bratislava
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021
SWIFT: TATRSKBX

Vydavateľstvo

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

FARMI-PROFI

ISSN 1339-5939

Periodicita:
štvrť ročná

Redaktor:
MUDr. Dávid Martinický, PhD.
(ProCare Central, Bratislava)

Napíšte nám

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.