Nemáme zjazd, máme COVID-19. Čo sa mení v psychiatrii a v medicíne na Slovensku?

1
Záznam webinára z 8. júna 2020

 

Partner podujatia

 

lundbeck_logo

 

LUNDBECK Slovensko s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
www.lundbeck.com/sk

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.