Využívame dostatočne súčasnú možnosť liečby pacientov s chronickým koronárnym syndrómom a ochorením periférnych tepien? Rozhodnutie je len v našich rukách.

Autodidaktický test je možné riešiť do 23. novembra 2021.

Test akreditovala Slovenská lekárska komora pod číslom DC012AD.

1
Vzdelávací materiál
2
Autodidaktický test
3
Záznam webinára z 28. apríla 2021
Partner podujatia

 

 

Bayer, spol. s r.o.
Twin City, Blok A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
www.bayer.com

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.